توضیحات

انواع مینارین شیرین شده قنادی

انواع مینارین شده قنادی یا خامه قنادی بر پایه چربی گیاهی

انواع مینارین قنادی

مینارین شیرین شده قنادی نوعی خامه قنادی بر پایه چربی های گیاهی است. همانند مارگارین که نوعی کره گیاهی است مینارین نیز خامه گیاهی است. مینارین شیرین شده سالویا در سه توع تولید می شود. مینارین تماما گیاهی در بسته بندی آبی٬ مینارین ترکیبی حیوانی و گیاهی در بسته بندی قرمز٫ مینارین ترکیبی حیوانی و گیاهی با خامه حیوانی بیشتر در بسته بندی طلایی.

  • قوام بسیار بالا

  • قیمت مناسب

  • مقاومت بالا نسبت به شرایط محیطی

  • بافت سبک و شکل پذیری بالا

آماده صحبت کردن هستید؟

با ما تماس بگیرید